T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tunceli İl Halk Kütüphanesi

FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI

İsrail Devletinin Gazze' de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete' de Başbakan'ımız Sayın Binali YILDIRIM imzasıyla yayımlan Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile ilgili 2018/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir.
İsrail ordusunun ağır saldırısı sonucunda açlık, susuzluk ve sağlık problemi yaşayan Filistin halkına yardım sağlanabilmesi için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen "Filistin İnsani Yardım Kampanyası” çerçevesinde İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımlar genelge ekinde belirtilen banka hesap numaralarına aktarılacaktır.
Bir insanlık görevi olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan Filistin halkına yönelik olarak başlatılan yardım kampanyasına ilişkin olarak yayımlanan 2018/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve hesap numaraları;
Başbakanlıktan:                    
Konu: Filistin İnsani Yardım Kampanyası

GENELGE

2018/10
İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortanı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybı şiddetini artırarak devam etmektedir. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine kA1da bulunmak amacıyla gerekli her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu hususta ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.
Başlatılan bu yardım kampanyasında;
I. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
  1. Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
  2. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, Filistin Halkına ulaştırmak üzere şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.
  3. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basınımızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Binali YILDIRIM
Başbakan
 
 
 
 
FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI BANKA HESAP NUMARALARI