T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tunceli İl Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

Kütüphanemizde 1 Müdür,  1 Kütüphaneci, 1 Teknisyen, 2 Bilgisayar İşletmeni, 1 Hizmetli, 1 Kaloriferci ve 2 DÖSİM işçisi görev yapmaktadır.