T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tunceli İl Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz


Halk kütüphaneleri cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden, her tür kütüphane materyalini, çeşitli kültür ürünlerini ve bilgiyi vatandaşların hizmetine sunar; hizmet verdiği bölgenin kültürel, sosyal, ekonomik vb. unsurlarıyla kalkınmasına alan açarak destekler, hafızasını koruyarak nesiller arası sürekliliği sağlayarak geleceğe aktarır,
ömür boyu etkin eğitim vererek halkın bilgi becerisine dönük her türlü gereksinimi 
karşılamayı görev edinir ve bu amaca ulaşabilmek için, her türden ve her formattan materyali toplar, düzenler ve hizmete sunar.