T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tunceli İl Halk Kütüphanesi

İlçe Halk Kütüphaneleri

KÜTÜPHANE ADI

E-POSTA

İLETİŞİM

Çemişgezek İlçe Halk Kütüphanesi

kutuphane6203@kulturturizm.gov.tr

0428 611 2133

Hozat İlçe Halk Kütüphanesi

kutuphane6201@kulturturizm.gov.tr

0428 561 2103

Mazgirt İlçe Halk Kütüphanesi

kutuphane6202@kulturturizm.gov.tr

0428 311 2292

Nazımiye İlçe Halk Kütüphanesi

kutuphane6204@kulturturizm.gov.tr

0428 411 2478

Pertek İlçe Halk Kütüphanesi

kutuphane6205@kulturturizm.gov.tr

0428 651 2155